2021-05-12 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord? Beställning av ID

Har du ett id kommer detta att skickas till den e-postadress som är registrerad hos oss. Saknas e-postadress får du kontakta oss.
 
Personnummer


Ansöker du om id och lösenord till Vux, tänk på att skydda ditt lösenord.
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen i Mark, tel. 0320-217376
Tieto